Silah Kaplama

Silah kaplama işlemin faydaları? Krom, metalik bir elementtir. Çok sert oluşu ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır. Silah Kaplama Yüksek yüzey sertliği (63°RC’ye kadardır). Aşınmalara ve sıcaklık değişmelerine karşı direnç sağlar. Kimyasal tesirlere ve korozyona karşı direnç. Düşük yüzey pürüzlüğü. Anti-manyetik yüzey. Paslanmaz çelik malzemelere göre, işleme kolaylığı ve maliyet düşüklüğü. Kaplamanın zamanla aşınması durumunda, aşınan kaplamanın kimyasal yolla sökülmesi ve alt malzemenin (Demir, Çelik, Bakır vs..) tekrar kaplanabilmesi.